Вкупно споделувања коментари

FB активости (3 дена)

Фан страни

307,179
287,029
258,272
234,115
229,047
223,892
200,341
188,461
188,275
185,604

Публика (reach)

26,317
23,481
14,373
12,925
12,392
12,323