Вкупно споделувања коментари

FB активости (3 дена)

52,166
40,856
28,458
25,522
25,331
24,900
20,892
19,227
14,905

Фан страни

302,510
261,085
257,744
250,908
229,047
222,074
196,001
192,165
187,635
184,399

Публика (reach)