Вкупно споделувања коментари

FB активости (3 дена)

75,354
34,138
30,571
18,654
14,604
14,508
13,322

Фан страни

247,448
215,132
193,102
184,205
178,883
177,798
174,341
166,984
154,128

Публика (reach)

16,857
14,866
14,220
11,813
9,845
9,704
8,836
8,820