Вкупно споделувања коментари

FB активости (3 дена)

29,281
23,993
16,026
14,006
12,832
12,299
12,011
11,634

Фан страни

306,062
276,041
257,992
250,943
229,047
224,513
223,181
198,786
188,056
185,102

Публика (reach)

46,157
37,649
22,072
15,893
13,108
11,822
10,838