Вкупно споделувања коментари

FB активости (3 дена)

62,613
40,785
33,756
32,857
31,697
27,848
26,862
26,514

Фан страни

307,179
287,029
258,272
250,553
234,115
229,047
223,892
200,341
188,461
188,275

Публика (reach)

26,317
23,481
22,319
14,373
12,925
12,392