Вкупно споделувања коментари

FB активости (3 дена)

42,467
37,162
25,578
19,089
17,084
15,552
14,617
13,755
13,047

Фан страни

291,696
254,631
251,908
217,986
217,301
195,987
183,982
182,829
182,317
179,567

Публика (reach)

34,905
27,709
23,094
21,701
18,932
18,599
17,428