Вкупно споделувања коментари

FB активости (3 дена)

42,450
32,505
16,230
14,190
13,508
12,746
11,049
10,171

Фан страни

293,733
255,438
252,353
224,439
218,466
201,875
187,622
183,936
182,673
181,358

Публика (reach)