Вкупно споделувања коментари

FB активости (3 дена)

32,684
29,886
27,980
25,163
20,743
16,881
16,683
12,755
11,084

Фан страни

295,131
256,068
252,044
228,876
218,572
211,612
191,130
184,958
182,455
182,229

Публика (reach)